A weboldalunkon található, az új EU gumiabroncs-címkére vonatkozó GYIK

A mi szempontunkból technikailag nem szükséges megkülönböztetni a 2009/1222-es régi rendelet és az új 2020/740-es EU-s rendelet alapján felcímkézett gumiabroncsokat. Mi csak az átállás időpontjában fogjuk lecserélni a címkéket a gyártás alatt lévő gumiabroncsokon. A gumiabroncsok összetétele nem fog változni. Mi egy belső adatbázissal rendelkezünk, amelyben nyilvántartjuk ezt a változást annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni az új EU-s címkékre való áttérés gyártási hetét.


Mi dolgozunk az értékesítési pontok részére biztosítandó dokumentáció megszerkesztésén, hogy tájékoztassuk a B2B ügyfeleket és a végfelhasználókat. A weboldalunkon megtalálja a PDF formátumú szórólapot.


A gumiabroncsok összetételét illetően nem lesznek technikai változások, tehát a gumiabroncsok egymás között felcserélhetők.


A 2021-es év alatt az Falken Tyre Europe GmbH folyamatosan változni fog. A gyártóknak megszabott határidő 2021. november 30. 2021 novemberét követően a gyártók csak az új címkékkel ellátott gumiabroncsokat dobhatják a piacra. A forgalmazók továbbra is forgalmazhatják a régi címkékkel ellátott gumiabroncsokat, még 2021. november után is.


Kérjük, hogy olvassa el a gumiabroncs-forgalmazók kötelességeire vonatkozó 2020/740-es EU-s rendelet 6. cikkét is.


Mi szeretnénk megmutatni Önnek az új címkét, amint a termelésben megtörtént ez a változás, de értesüléseink szerint az átmeneti időszak alatt bármelyik címke megjeleníthető. 2021 novembere után csak az új címke jeleníthető meg a végfelhasználóknak szánt oldalakon.


Értesüléseink szerint, a régi anyagok a gyártók részére kiszabott átmeneti időszak alatt használhatók, ami 2021 novemberében ér véget.


Kérjük, hogy olvassa el a gumiabroncs-forgalmazók kötelességeire vonatkozó 2020/740-es EU-s rendelet 6. cikkét is. Általában a címke legyen látható bármelyik ügyfél által. Ráadásul a termékismertető adatlapot biztosítani kell nyomtatott vagy elektronikus formában.


A 2021. május 1-től érvénybe lépő 4-es és a 6-os cikkek értelmében a gumiabroncsokat ettől a dátumtól kezdve kötelező módon új címkék kísérik.


A 2021. május 1-től gyártott összes gumiabroncs (tehát az “1821”-es gyártási évszámtól kezdve, és így elkerülhetetlenül az ezt a dátumot követően piacra dobott gumiabroncsok) a 2020/740-es EU-s rendelet értelmében legyen ellátva a címkével.


2021. május 1-től kezdve, az értékesítési pontoknál a gumiabroncsokon megjelenhetnek úgy a régi, mint az új címkék is attól függetlenül, hogy azok a gumiabroncsok mikor kerültek piacra.

Nem kötelező a gumiabroncsok újracímkézése, ha ezek 2021. május 1-je előtt kerültek piacra. Ezek még évekig megtalálhatók lesznek az üzletekben vagy a raktárakban. Ámde 2021. december 1-től a szabályzat értelmében EGY GUMIABRONCS SE kerülhet piacra azokkal a címkékkel, melyekre a 2009/1222-es (EK) rendelet vonatkozik, a gyártási dátumtól függetlenül.


Igen. A QR kód hivatkozást biztosít a címkéhez és a termékismertető adatlaphoz, ahogyan ezek tárolva vannak az EPREL adatbázisban. Ezek megjelennek a QR olvasó kijelzőjén, akár mint az okostelefonon is. A QR kód egy, géppel olvasható univerzális erőforrás-lokátor (URL), ami egy az EPREL rendszerben tárolt specifikus elemhez vezet.

Egy ilyen link tartalmazza a bizonyos típusú gumiabroncshoz társított egyedülálló kódot, még pontosabban az EPREL termék azonosítóját. A QR kód hozzáférést biztosít az EPREL-ben tárolt nyilvános információkhoz, ebben az esetben a címkéhez és a termékismertető adatlaphoz.

A nyilvános információ megjelenik az internetes böngészőben. A címke és a termékismertető adatlap PDF verziója megjeleníthető, letölthető vagy kinyomtatható.

Egyenértékű modellek különböző egyedülálló termékszámmal és QR kóddal rendelkeznek, de ugyanahhoz a címkéhez és termékismertető adatlap tartalomhoz csatlakoznak (mivel már a meghatározás szerint is “egyenértékűek”).


Az EPREL automatikusan létrehozhatja a termékismertető adatlapot az EU bármelyik hivatalos nyelvén az ellátó által betáplált adatok alapján. A kötelezettségek teljesítéséhez, a gumiabroncs-típus legyen regisztrálva az EPREL rendszerben, ha a nyomtatott verzió nincs biztosítva.


A QR kód biztosítja a közvetlen csatlakozást az EPREL-ben tárolt “nyilvános” információkhoz, tehát az összes paraméterhez, melyek részei a címkének és a termékismertető adatlapnak.

Hasonló módon, biztosítani kell a QR kódnak tisztán megfelelő URL-t abban az esetekben, ha nem áll rendelkezésre egy OR olvasó.

Az EU 2017/1369-es keretszabályozás 32-es cikkének értelmében, az ellátók kötelessége 5 munkanapon belül beszerezni a kereskedőktől a termékismertető adatlapot. Elvileg a QR kód szerepe az online termékismertető adatlaphoz való azonnali hozzáférés biztosítása bárki számára, a QR kód megfelelő eszközzel való beolvasáskor.

Az EPREL az új címke alkalmazásának kezdődátuma előtt nem tesz közzé semmilyen féle nyilvános információt, tehát 2021. május 1-je előtt a QR kód önmagában még nem biztosít hozzáférést az információkhoz.

Még általánosabban kifejezve, a QR kód nem biztosít hozzáférést a nyilvánosan elérhető információkhoz a forgalomba hozatal kezdeti dátuma előtt, amint erről az EPREL is tájékoztat.


A “kísérik” kifejezés a szabályzat 4-es cikkében található: “Az ellátók gondoskodjanak arról, hogy a gumiabroncsokat gumiabroncs-címkék (matricák vagy nyomtatott gumiabroncs-címkék formájában) és termékismertető adatlapok kísérik. Nincsenek tiszta utasítások arra vonatkozóan, hogy milyen legyen a termékismertető adatlapok formátuma. A 3(8) cikk a ‘termékismertető adatlapot’ nyomtatott vagy elektronikus standard dokumentumként határozza meg, amely információkat tartalmaz a III. melléklet értelmében. Ha a termékismertető adatlap megszerezhető elektronikus formátumban a címkén található QR kód beszkennelésével (fizikai adathordozóra nyomtatva), ezzel a cég eleget tesz annak a kötelességének, hogy a gumiabroncsokat termékismertető adatlapok kísérik. Ámde ha az ügyfél az EPREL rendszeren keresztül nem férhet hozzá a termékismertető adatlaphoz a QR kód beolvasásával, akkor a termékismertető adatlap rendelkezésre bocsátható fizikai formátumban.“


A mi szempontunkból technikailag nem szükséges megkülönböztetni a 2009/1222-es régi rendelet és az új 2020/740-es EU-s rendelet alapján felcímkézett gumiabroncsokat. Mi csak az átállás időpontjában fogjuk lecserélni a címkéket a gyártás alatt lévő gumiabroncsokon. A gumiabroncsok összetétele nem változik. A gumiabroncsok ugyanazokkal a cikkszámokkal és EAN számokkal lesznek ellátva. Az FTE nem fog különbséget tenni a különböző címkék között.


Nem kötelező a gumiabroncsok újracímkézése, ha ezek 2021. május 1-je előtt kerültek piacra. Ezek még évekig megtalálhatók lesznek az üzletekben vagy a raktárakban. A terjesztő ügyfelek és a kiskereskedelmi értékesítési üzletek részére szállított gumiabroncsok korlátozások nélkül adhatók el. A 2021-es év során megtörténhet, hogy a Falken még a 2009/1222-es régi rendelet szerint felcímkézett gumiabroncsokat szállít, mivel ezeket 2021 májusa előtt gyártották. Lehetnek olyan esetek is, hogy ugyanabban a gyártási tételben az FTE úgy régi, mint új címkékkel ellátott azonos specifikációkkal rendelkező gumiabroncsokat szállít.


2021 májusában az Európai Parlament előterjeszt egy új, a gumiabroncsok címkézésére vonatkozó rendeletet, (EU) 2020/740. Ez az új rendelet hatályon kívül helyezi az előzetes, gumiabroncsok címkézésére vonatkozó (EU) 2009/1222-es rendeletet.


A címkék osztályozására vonatkozó technikai alapokért kérjük, hogy olvassa el az (EU) 2020/740 I. MELLÉKLETÉT a gumiabroncsok paramétereinek tesztelésével, osztályozásával és mérésével kapcsolatban. Itt megtalálhatja a címkén található osztályozásnak megfelelő gumiabroncs-teljesítmény szinteket.


A címkék osztályozására vonatkozó technikai alapokért kérjük, hogy olvassa el az (EU) 2020/740 I. MELLÉKLETÉT. A külső gördülési zaj mért értékét (N, dB(A)) decibelben kell megadni. A külső gördülési zajnak megfelelő osztályt meg kell határozni, és fel kell tüntetni a gumiabroncs címkéjén a 661/2009 számú rendelet II. Mellékletének C részében meghatározott határértékek (LV) alapján.


A címke szemlélteti az összes megkövetelt osztályozást, az (EU) 2020/740-es rendelet értelmében.