Zrównoważony rozwój

path-1 Oak Leaf

Zrównoważony rozwój

Falken dąży do tego, aby stać się bardziej ekologicznym producentem opon. Falken i jego firma matka Sumitomo Rubber Industries będą odgrywać kluczową rolę we wspieraniu zmian w przemyśle oponiarskim w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju dla przyszłych pokoleń. Od 2008 roku Falken produkuje opony, które w 97 procentach wykonywane są z materiałów niekopalnych. Firma postawiła sobie za cel produkowanie trwałych opon wykonanych w całości ze zrównoważonych materiałów najpóźniej w roku 2050.

W tym celu Falken optymalnie wykorzystuje zasoby produkcyjne opon poprzez zmniejszanie ich wagi, coraz większą liczbę testów wirtualnych i wykorzystanie kotłów wodorowych, co przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 w procesach produkcyjnych.


path-2 Oak Leaf

Environment

#drivingourfuture to nasza droga do zrównoważonej przyszłości

Teraz mamy szansę na większe zmiany ekologiczne i społeczne. Dzięki #drivingourfuture będziemy wspólnie dążyć do przyszłości neutralnej pod względem emisji CO2 działając innowacyjnie i kompetentnie.

Show more
additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

path-3 Oak Leaf

Social Corporate Responsibility

#falkenfam aby społeczeństwo zmieniało się na lepsze

Dbamy o dobre samopoczucie naszych pracowników i naszej społeczności. Działając w sposób społecznie odpowiedzialny poprawiamy jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń.

Show more
additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

path-4 Oak Leaf

Corporate Governance

Przejrzystość i uczciwość na rzecz zrównoważonego przedsiębiorstwa

W celu zdobycia i utrzymania szacunku i zaufania wszystkich interesariuszy wdrożyliśmy i będziemy utrzymywać przejrzysty i skuteczny ład korporacyjny.

Show more
additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

SUMITOMO tree planting initiative worldwide

  1. Fiscal 2020: 19,240 trees planted
  2. Only 15,000 trees were planted in Indonesia through the “Team ENASAVE Green Project”
  3. 2,400 trees through the „1 Pair for one Love“ proceeds from sales of rubber gloves for trees on the island of Boneo – in order to protect orangutan and other endangered species.
  4. Planted acorn trees and provided seedings: Fiscal 2020 4,070