Sustainability

path-1 Oak Leaf

Sustainability

Falken is committed to becoming a more environmentally friendly tyre manufacturer. Falken and its parent company will play a key role in supporting the tyre industry's shift to becoming more sustainable for generations to come. Since 2008, Falken has been producing tyres using 97 per cent non-fossil materials and aims to produce long-lasting tyres made entirely from sustainable materials by 2050.

To support this, Falken is making the most of the resources to create tyres by making them lighter, opting for more virtual testing and trialing the use of hydrogen boilers to reduce CO2 emissions in its manufacturing processes.


path-2 Oak Leaf

Environment

#drivingourfuture to nasza droga do zrównoważonej przyszłości

Teraz mamy szansę na większe zmiany ekologiczne i społeczne. Dzięki #drivingourfuture będziemy wspólnie dążyć do przyszłości neutralnej pod względem emisji CO2 działając innowacyjnie i kompetentnie.

Show more
additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

path-3 Oak Leaf

Social Corporate Responsibility

#falkenfam aby społeczeństwo zmieniało się na lepsze

Dbamy o dobre samopoczucie naszych pracowników i naszej społeczności. Działając w sposób społecznie odpowiedzialny poprawiamy jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń.

Show more
additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

path-4 Oak Leaf

Corporate Governance

Przejrzystość i uczciwość na rzecz zrównoważonego przedsiębiorstwa

W celu zdobycia i utrzymania szacunku i zaufania wszystkich interesariuszy wdrożyliśmy i będziemy utrzymywać przejrzysty i skuteczny ład korporacyjny.

Show more
additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

SUMITOMO tree planting initiative worldwide

  1. Fiscal 2020: 19,240 trees planted
  2. Only 15,000 trees were planted in Indonesia through the “Team ENASAVE Green Project”
  3. 2,400 trees through the „1 Pair for one Love“ proceeds from sales of rubber gloves for trees on the island of Boneo – in order to protect orangutan and other endangered species.
  4. Planted acorn trees and provided seedings: Fiscal 2020 4,070