path-1 Oak Leaf

Environment

#drivingourfuture to nasza droga do zrównoważonej przyszłości

Teraz mamy szansę na większe zmiany ekologiczne i społeczne. Dzięki #drivingourfuture będziemy wspólnie dążyć do przyszłości neutralnej pod względem emisji CO2 działając innowacyjnie i kompetentnie.


path-2 Oak Leaf

Neutralność CO2 całego łańcucha dostaw w 2030 roku

Sumitomo konsekwentnie realizuje plan osiągnięcia pożądanej neutralności CO2 w 2050 roku: firma rozróżnia przy tym emisje pochodzące z własnej działalności, a także te bezpośrednio i pośrednio z nią związane. Emisje towarzyszące opracowywaniu materiałów oraz zakupom, logistyce, dystrybucji, wykorzystaniu i reprocesowaniu/recyklingowi stanowią około 90 procent gazów cieplarnianych generowanych przez Grupę Sumitomo Rubber. Koncern konsekwentnie stawia za cel osiągnięcie neutralności w zakresie emisji CO2 w całym łańcuchu dostaw do 2030 roku. Tylko w zakresie rozwoju materiałów i zakupów firma Sumitomo dąży do osiągnięcia 25-procentowej redukcji do 2030 roku w porównaniu z rokiem 2021 poprzez wykorzystanie zrównoważonych materiałów i wzmacnianie zaangażowania ze strony dostawców. Kolejne dziesięć procent stanowią planowane oszczędności w procesie „logistyki” do 2030 roku (w porównaniu do poziomu z 2021 roku). Drogą ku temu ma być przejście na bardziej proekologiczne środki transportu i szereg dalszych optymalizacji.

additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

path-3 Oak Leaf

JOINT VENTURE DLA ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE RECYKLINGU ODPADÓW

Nie mniej niż trzy firmy Sumitomo i amerykański specjalista ds. recyklingu połączyli swoje know-how, aby przyspieszyć gospodarkę o obiegu zamkniętym surowców Sumitomo, a tym samym opracować realne rozwiązania w zakresie recyklingu odpadów. Oprócz ochrony zasobów, rozwój koncentruje się również na minimalizacji dwutlenku węgla, który jest znany jako gaz cieplarniany. Celem wspólnych badań jest wykorzystanie technologii biorecyklingu LanzaTech do przekształcania materiałów odpadowych z opon w, między innymi, izopren jako surowiec do innych materiałów gumowych

additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

path-4 Oak Leaf

World’s largest rooftop solar panel installation the size of 18 football pitches gets underway at Falken tyre manufacturing facility

The world’s largest rooftop solar panel installation on a single facility and measuring 100,000 square metres, the size of over 18 football pitches, is under construction for Falken at parent company, Sumitomo Rubber Industries (SRI) factory in Thailand.

Comprising 40,000 solar panels with a total output of 22MW, the new installation will generate enough solar power to support manufacture a range of Falken tyres destined for Europe once completed in January 2025. The investment in the new solar panel installation along with gas co-generation system and abiomass electric power system energy initiatives at the Rayong Province facility will enable it to ultimately use 100 percent renewable energy.

additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

path-5 Oak Leaf

Çankırı uzyskał certyfikat ISO 50001

Jest to trzecia fabryka firmy, po Chinach i Brazylii, która otrzymała ten certyfikat. System ISO 50001 to międzynarodowy standard w zarządzaniu energią stworzony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Powstał w roku 2011 i pokazuje firmom jak zoptymalizować zużycie energii, produktywność i bezpieczeństwo.

Otwarty w Turcji w 2015 roku zakład SRI produkuje opony Falken dla regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka). Aby uzyskać certyfikat, fabryka musiała przejść szereg zmian modernizacyjnych. Zmiany te obejmowały wprowadzenie wysoko wydajnych pomp chłodzących wodę i zastąpienie świetlówek oświetleniem LED aktywowanym czujnikami. Inne ulepszenia w zakresie efektywności to zastąpienie aluminiowych wentylatorów chłodzących wentylatorami FRP (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknami szklanymi) używanymi obecnie tylko w razie potrzeby.

Zespół w Turcji zmniejszył również zużycie gazu ziemnego poprzez izolację rurociągów poprawiającą uszczelnienie i parametry użytkowe, co zapobiega stratom ciepła.

additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

path-6 Oak Leaf

Skupiamy się na przyszłości neutralnej pod względem emisji CO2

Falken i jego firma matka Sumitomo Rubber Industries (SRI) ciężko pracują nad redukcją dwutlenku węgla, znanego gazu cieplarnianego, na przykład poprzez wykorzystanie wodoru jako źródła energii. Produkcja opon wiąże się z dużym nakładem energii. Produkcja bez emisji CO2 jest więc naszym ambitnym celem. Cały proces postrzegany jest jako rewolucja w procesie produkcji. Niemniej jednak jego globalne wykorzystanie wydaje się możliwe już od roku 2023. Falken i SRI podążają drogą dekarbonizacji już od dłuższego czasu. Już w 2008 Falken z powodzeniem produkował opony w 97% z materiałów niekopalnych. Firma produkuje również opony bez użycia energii ze źródeł kopalnych. Od wielu lat działa również na polu zrównoważonego kauczuku naturalnego. Zwiększając udział biomasy, stosując superkomputery i materiały pochodzące z recyklingu, jak również rezygnując z plastiku w oznakowywaniu opon dążymy do osiągnięcia celu, którym jest stuprocentowa produkcja opon w sposób zrównoważony. Takie opony powinny pojawić się na rynkach najpóźniej do 2050.

additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

BIOMASA

Obecnie opony Falken składają się w 25% z biomasy. Dążąc do produkowania całkowicie zrównoważonych opon Falken chce zwiększyć udział biomasy do 30 procent do roku 2030, a udział materiałów pochodzących z recyklingu do dziesięciu procent.

additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

EMISJA HAŁASU

Dzięki technologii SILENT CORE opracowanej przez Sumitomo Rubber Group, opony EV Falken charakteryzyją się niskim poziomem hałasu. W przypadku opon do pojazdów elektrycznych jest to istotna zaleta, ponieważ pojazdy elektryczne nie wytwarzają hałasu jak samochody z silnikami spalinowymi, przez co kierowca dużo mocniej odczuwa szum opon i hałas na drodze.

additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

Trzy filary technologiczne uwzględniające aspekty środowiskowe

Projektując opony będące jedynym punktem styku pojazdu z drogą firma Falken stawia w centrum uwagi bezpieczeństwo, wśród wielu innych aspektów. Koncepcja producenta obejmuje znacznie więcej kwestii. Firma macierzysta SRI wykorzystuje technologie ENASAVE do pozytywnego oddziaływania na środowisko jako trzeci filar, obok technologii bezpieczeństwa i najnowocześniejszych metod symulacji i analizy. Zastosowanie bardzo nowoczesnych superkomputerów do analizy zachowania mieszanki gumowej nawet w warunkach dynamicznej jazdy umożliwia wgląd w procesy na poziomie nano. Te działania gwarantują znaczny postęp nie tylko w zakresie przyczepności opon, ale również przynoszą korzyści środowisku, np. zwiększają przebieg i zmniejszają opory toczenia. Wynikające z tego pozytywne efekty to mniejsza emisja ścieru do środowiska i mniejsze zużycie zasobów. Dłuższą żywotność i mniejsze zużycie paliwa docenia zatem zarówno środowisko jak i odbiorca końcowy.

additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

Przygotowany na e-mobilność

Inżynierowie firmy Falken zawsze szukają udanej współpracy w zakresie innowacyjnych prac rozwojowych. Na przykład współpraca z Centrum Badawczym Technologii Napędów Elektrycznych i Siłowników w Monachium (FEAAM), jednym z wiodących światowych dostawców usług inżynierskich w zakresie projektowania i pomiarów maszyn elektrycznych, przyniosła cenne wyniki. Zostały one natychmiast uwzględnione przy optymalizacji zużycia energii, przebiegu lub hałasie toczenia. Ostatnio zastosowano je przy opracowywaniu następcy opony Falken AZENIS FK510, czyli opony Falken AZENIS FK520, która jest stosowana w oryginalnym wyposażeniu napędzanej wodorem Toyoty Mirai.

additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

Mniej znaczy więcej – najwyższe noty za zużycie

Wiosną 2022 roku dwa produkty Falken otrzymały najwyższe noty w teście ADAC sprawdzającym zużycie opon. Dla konstruktorów z firmy Falken jest to pełne zaaprobowanie ich pracy. Proces 4D-Nano i zaawansowany proces projektowy 4D-Nano zastosowany przy projektowaniu opon Falken AZENIS FK510 i Falken ZIEX ZE310 ECORUN przekonał wszystkich w niezależnym teście. Technologie stojące za tymi procesami umożliwiają znacznie dokładniejsze symulacje struktury molekularnej mieszanki gumowej w całym cyklu życia opony. W rezultacie opony Falken, szczególnie odporne na ścieranie, były w stanie w czasie testu zmniejszyć obciążenie dla środowiska osiągając wartość ścieralności znacznie poniżej średniej. Ponieważ ścieranie opon kończy się w środowisku w postaci drobnych cząsteczek, oszczędności w tym zakresie są jednym z celów rozwoju opon. Użytkownicy doceniają niski poziom ścieralności, ponieważ opony są odpowiednio trwalsze i rzadziej trzeba je wymieniać.

additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

SUMITOMO tree planting initiative worldwide

  1. Fiscal 2020: 19,240 trees planted
  2. Only 15,000 trees were planted in Indonesia through the “Team ENASAVE Green Project”
  3. 2,400 trees through the „1 Pair for one Love“ proceeds from sales of rubber gloves for trees on the island of Boneo – in order to protect orangutan and other endangered species.
  4. Planted acorn trees and provided seedings: Fiscal 2020 4,070