path-1 Oak Leaf

Corporate Governance

Przejrzystość i uczciwość na rzecz zrównoważonego przedsiębiorstwa

W celu zdobycia i utrzymania szacunku i zaufania wszystkich interesariuszy wdrożyliśmy i będziemy utrzymywać przejrzysty i skuteczny ład korporacyjny.


path-2 Oak Leaf

Code of Conduct

Nieustannie dążymy do zwiększenia zarówno naszej wartości ekonomicznej, jak i wartości dla społeczeństwa, wnosząc jednocześnie stały, aktywny wkład w rozwój zrównoważonego społeczeństwa.

Pobierz
additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

path-3 Oak Leaf

NIEZALEŻNY SYSTEM RAPORTOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI SAFECALL

W firmie Falken dobre samopoczucie pracowników jest najwyższym priorytetem. Dlatego też wprowadziliśmy Safecall, czyli niezależny system informowania o nieprawidłowościach. Dzięki niemu można się anonimowo wypowiedzieć, jeśli uważa się, że jest się źle lub niekorzystnie traktowanym w pracy lub ma się zastrzeżenia do innych kolegów. Safecall pozwala naszym pracownikom na poufne omówienie problemów i zachowanie anonimowości.

additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

path-4 Oak Leaf

Sumitomo Rubber Signs on to the UN Global Compact

Sumitomo Rubber Industries, Ltd. is pleased to announce that we have signed on to the “UN Global Compact (UNGC)” put forth by the United Nations and were officially added to the registry of participating companies on May 19, 2022.

additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

SUMITOMO tree planting initiative worldwide

  1. Fiscal 2020: 19,240 trees planted
  2. Only 15,000 trees were planted in Indonesia through the “Team ENASAVE Green Project”
  3. 2,400 trees through the „1 Pair for one Love“ proceeds from sales of rubber gloves for trees on the island of Boneo – in order to protect orangutan and other endangered species.
  4. Planted acorn trees and provided seedings: Fiscal 2020 4,070