Sensing Core

Sensing Core

Zmiany ciśnienia, obciążenie i warunki drogowe to jedne z czynników odpowiadających za zużycie opon. Technologia Sensing Core określa te czynniki i łączy je zarówno z informacjami o zużyciu opon, jak i o bieżących warunkach drogowych, takich jak mokra lub śliska nawierzchnia. Podczas jazdy specjalna technologia filtra cyfrowego analizuje i interpretuje sygnały prędkości obrotowej kół, a następnie łączy je z danymi silnika i innymi informacjami o pojeździe. Suma obliczeń jest wykorzystywana do obliczania stanu bieżnika i określania stopnia zużycia opon. Technologia ta nie tylko informuje kierowcę o stanie zużycia opon, ale również umożliwia centralne zarządzanie stanem opon w chmurze.