WYTRZYMAŁOŚĆ TO LEPSZA JAZDA

Sumitomo Rubber Industries, Ltd. intensywnie bada, w jaki sposób może przyczynić się do poprawy globalnego poziomu ochrony środowiska, wpływając na produkcję opon. W centrum uwagi znajdują się kwestie związane z oszczędnościami na paliwie, zastosowaniem surowców odnawialnych i oszczędnym gospodarowaniem zasobami. W ramach tych aspektów nieprzerwalnie bada się i optymalizuje wszystkie komponenty i wszelkie etapy produkcji opon FALKEN. Istotny element stanowi daleko idące badanie mechanizmów biosyntetycznych obejmujących swoim zakresem również nanostrukturę opony. Dzięki temu, z zastosowaniem pozyskiwanego ekologicznie kauczuku naturalnego, możliwa jest produkcja trwałego produktu high tech.