Tyre Internal Power Generation

Jak sama nazwa wskazuje w technologii wytwarzania energii z wnętrza opony energia elektryczna jest generowana z ruchu obrotowego opony, która jest następnie przekazywana do czujników znajdujących się na obwodzie opony. Elektryczność statyczna wytwarzana podczas obrotu opony jest wykorzystywana do ładowania obwodu sterowania prądem, który z kolei aktywuje i zasila czujnik zewnętrzny. W tym celu zoptymalizowano również struktury i materiały biorące udział w wytwarzaniu energii tarcia, aby znacznie zwiększyć ilość wytwarzanej mocy.

Testy weryfikacyjne przeprowadzone przez SRI wykazały, że system generuje ponad 800 µW mocy przy prędkości opony 50 km/h. Taka ilość mocy jest wystarczająca do aktywacji zewnętrznego czujnika - bez użycia innych źródeł zasilania. Taka ilość energii jest wystarczająca do aktywacji zewnętrznego czujnika - bez użycia dodatkowych źródeł zasilania - i tym samym zapewnienia ciągłej transmisji Bluetooth Low Energy. Technologia ta ma ogromny potencjał do przyszłych zastosowań, takich jak wykorzystanie w pojazdach autonomicznych, ponieważ do tej pory ograniczona żywotność akumulatorów urządzeń czujnikowych była jedną z największych przeszkód we wdrażaniu naszej technologii czujników opon. Dzięki temu technologia ta jest istotnym elementem na drodze do wprowadzenia "Sensing Core Technology", kamienia milowego mobilności przyszłości.

Technologia ta jest obecnie testowana pod kątem zastosowania jej w nowych produktach.