IVALO, FINLAND

Teststräckor

IVALO, FINLAND

Test World ligger i Lappland på den 68:e breddgraden och därmed en bra bit norr om polarcirkeln. Här finns alltså ideala förutsättningar för vintertester med en rad variabla sträckor för olika testcykler – inklusive en indoor-anläggning för maximalt konstanta testförhållanden oberoende av väder och yttertemperatur.