Produktionsanläggningar


SHIRAKAWA-FABRIKEN, JAPAN

I den japanska provinsen Fukushima finns Sumitomo-koncernens största däckfabrik: Varje månad producerar våra 1 632 medarbetare i Shirakawa 10 350 ton däck till personbilar, lastbilar och bussar. Produktionen startade 1974.

IZUMIOTSU-FABRIKEN, JAPAN

Sedan 1944 tillverkas däck vid vår produktionsanläggning i provinsen Osaka. Anläggningen som har moderniserats i flera omgångar är därmed den äldsta befintliga fabriken i Japan med 372 medarbetare och en månadsproduktion på 750 ton däck, bland annat till jordbruksfordon och motorcyklar.

MIYAZAKI-FABRIKEN, JAPAN

Med en produktion på 9 350 ton bil-, lastbils- och bussdäck per månad är anläggningen i Miyakonio den näst största Sumitomo-fabriken i Japan. Knappt 1 400 medarbetare verkar där och för vidare en mer än 40 år lång produktionshistoria.

PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR, INTERNATIONELLT

I samband med företagets globala framgångar har Sumitomo Rubber Industries, Ltd. bara under de senaste åren startat produktion på nya fabriker i Kina (öppnades 2012, 934 medarbetare), Sydafrika (öppnades 2013, 1 003 medarbetare), Brasilien (öppnades 2013, 1 269 medarbetare), USA (öppnades 2015, 1 300 medarbetare) och i Turkiet (öppnades 2015, 1 430 medarbetare) – därmed är Sumito numera hemma i hela världen.