Hållbarhet

path-1 Oak Leaf

Hållbarhet

Falken eftersträvar att bli en miljövänligare däcktillverkare. Falken och dess moderbolag Sumitomo Rubber Industries kommer att spela en central roll i däckindustrins omvandling för att stödja en mer hållbar utveckling för kommande generationer. Sedan 2008 producerar Falken däck som består av icke-fossila material till 97 % och företaget har som mål att fram till år 2050 tillverka hållbara däck som består helt av miljömässigt hållbara material.

För att uppnå detta använder Falken resurserna för tillverkning av däck på ett optimalt sätt i det att vikten på däcken reduceras, företaget utför för virtuella tester och prövar montering av vätgaspannor för att reducera CO2-utsläppen i sin tillverkning.


path-2 Oak Leaf

Environment

#drivingourfuture är vår väg till en hållbar framtid

Nu har vi chansen att åstadkomma en större ekologisk och social omställning. Med #drivingourfuture kommer vi tillsammans med innovation och expertis driva på för en CO2-neutral framtid.

Show more
additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

path-3 Oak Leaf

Social Corporate Responsibility

#falkenfam för ett bättre samhälle

Vi bryr oss om våra medarbetares och vårt samhälles välbefinnande. Genom att agera på ett socialt och ansvarsfullt sätt förbättrar vi livskvaliteten för nuvarande och kommande generationer.

Show more
additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

path-4 Oak Leaf

Corporate Governance

Öppenhet och integritet för ett hållbart företag

För att vinna och upprätthålla alla våra intressenters respekt och förtroende har vi implementerat en öppen och effektiv företagsstyrning och kommer även att fortsätta med detta.

Show more
additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

SUMITOMO tree planting initiative worldwide

  1. Fiscal 2020: 19,240 trees planted
  2. Only 15,000 trees were planted in Indonesia through the “Team ENASAVE Green Project”
  3. 2,400 trees through the „1 Pair for one Love“ proceeds from sales of rubber gloves for trees on the island of Boneo – in order to protect orangutan and other endangered species.
  4. Planted acorn trees and provided seedings: Fiscal 2020 4,070