Sustainability

path-1 Oak Leaf

Sustainability

Falken is committed to becoming a more environmentally friendly tyre manufacturer. Falken and its parent company will play a key role in supporting the tyre industry's shift to becoming more sustainable for generations to come. Since 2008, Falken has been producing tyres using 97 per cent non-fossil materials and aims to produce long-lasting tyres made entirely from sustainable materials by 2050.

To support this, Falken is making the most of the resources to create tyres by making them lighter, opting for more virtual testing and trialing the use of hydrogen boilers to reduce CO2 emissions in its manufacturing processes.


path-2 Oak Leaf

Environment

#drivingourfuture är vår väg till en hållbar framtid

Nu har vi chansen att åstadkomma en större ekologisk och social omställning. Med #drivingourfuture kommer vi tillsammans med innovation och expertis driva på för en CO2-neutral framtid.

Show more
additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

path-3 Oak Leaf

Social Corporate Responsibility

#falkenfam för ett bättre samhälle

Vi bryr oss om våra medarbetares och vårt samhälles välbefinnande. Genom att agera på ett socialt och ansvarsfullt sätt förbättrar vi livskvaliteten för nuvarande och kommande generationer.

Show more
additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

path-4 Oak Leaf

Corporate Governance

Öppenhet och integritet för ett hållbart företag

För att vinna och upprätthålla alla våra intressenters respekt och förtroende har vi implementerat en öppen och effektiv företagsstyrning och kommer även att fortsätta med detta.

Show more
additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

SUMITOMO tree planting initiative worldwide

  1. Fiscal 2020: 19,240 trees planted
  2. Only 15,000 trees were planted in Indonesia through the “Team ENASAVE Green Project”
  3. 2,400 trees through the „1 Pair for one Love“ proceeds from sales of rubber gloves for trees on the island of Boneo – in order to protect orangutan and other endangered species.
  4. Planted acorn trees and provided seedings: Fiscal 2020 4,070