path-1 Oak Leaf

Corporate Governance

Öppenhet och integritet för ett hållbart företag

För att vinna och upprätthålla alla våra intressenters respekt och förtroende har vi implementerat en öppen och effektiv företagsstyrning och kommer även att fortsätta med detta.


path-2 Oak Leaf

Code of Conduct

Vi strävar kontinuerligt efter att öka både vårt ekonomiska värde och vårt värde för samhället samtidigt som vi kontinuerligt och aktivt bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Ladda ner
additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

path-3 Oak Leaf

SAFECALL-SYSTEM FÖR RAPPORTERING AV MISSFÖRHÅLLANDEN

Hos Falken har välbefinnandet bland medarbetarna högsta prioritet. Av detta skäl har vi infört ett oberoende system för anmälning av missförhållanden. Detta möjliggör för kollegor att uttala sig anonymt om de känner att de blivit felaktigt eller orättvist behandlade på arbetsplatsen eller har betänkligheter gällande andra kollegor. Safecall gör det möjligt för våra medarbetare att ta upp problem i förtroende och förbli anonyma.

additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

path-4 Oak Leaf

SUMITOMO RUBBER HAR ANSLUTIT SIG TILL UN GLOBAL COMPACT (UNGC)

Falkens moderbolag Sumitomo Rubber Industries, Ltd. har anslutit sig till "UN Global Compact (UNGC)" som inrättats av Förenta Nationerna och sedan den 19:e maj 2022 officiellt tagits upp i förteckningen över deltagande företag.

additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

SUMITOMO tree planting initiative worldwide

  1. Fiscal 2020: 19,240 trees planted
  2. Only 15,000 trees were planted in Indonesia through the “Team ENASAVE Green Project”
  3. 2,400 trees through the „1 Pair for one Love“ proceeds from sales of rubber gloves for trees on the island of Boneo – in order to protect orangutan and other endangered species.
  4. Planted acorn trees and provided seedings: Fiscal 2020 4,070