Social Corporate Responsibility

path-1 Oak Leaf

Social Corporate Responsibility

#falkenfam för ett bättre samhälle

Vi bryr oss om våra medarbetares och vårt samhälles välbefinnande. Genom att agera på ett socialt och ansvarsfullt sätt förbättrar vi livskvaliteten för nuvarande och kommande generationer.


path-2 Oak Leaf

Falken visar socialt ansvar

Falken har vid upprepade tillfällen lagt inte helt obetydliga summor på sociala projekt. Nyligen gick exempelvis 5 000 euro till den Offenbach-baserade, ideella organisationen "von Herzen zu Herzen gGmbH". Som ett resultat av detta fick två lokala institutioner som är verksamma inom barn- och ungdomsvård samt musikalisk utbildning stöd. Donationen från Falken uppmuntrade även den ideella organisationen att öka beloppet ytterligare. För Falken är socialt ansvar inte bara ett tomma ord utan en realitet sedan många år tillbaka som tas på allvar och konsekvent implementeras av företagets ansvariga.


path-3 Oak Leaf

Deutschlandstipendium – Vi engagerar oss i unga talanger

"I egenskap av ett företag som alltid vill uppnå utmärkta resultat har vi i flera år med glädje stöttat studenter som utifrån sina resultat förtjänat detta" säger Markus Bögner, COO och VD för Falken Tyre Europe GmbH. "Med Deutschlandstipendium tar vi ett socialt ansvar i allmänhet men ger även engagerade unga talanger mer chanser på ett målinriktat sätt. Vi har arbetat mycket framgångsrikt med studenter och alumner vid universitetet under en lång tid så vårt bidrag är inte bara följdriktigt utan även ett bidrag till vår anläggning i Offenbach."

additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

path-4 Oak Leaf

CYKELLEASING

Bikes for the #Falkenfam

Cyklar för #Falkenfam

Falken erbjuder sina medarbetare möjligheten att leasa cyklar.

Falken har sedan länge subventionerat resor med kollektivtrafiken. För att tillgodose en önskan från medarbetarna om en hållbarare och sundare livsstil infördes även cykelleasingen. Detta passar mycket bra ihop med det omfattande friskvårdsprogram som Falken har och bland annat erbjuds rabatterad tillgång till fitnessanläggningar samt sim- och klätterhallar via "Qualitrain".

additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

path-5 Oak Leaf

Miljönytta flexibilitet på arbetsplatsen

Det globalt företaget SRI har vidareutvecklat sitt arbete inom området: Som ett exempel på detta fick Falken Tyre Europe (som ett av 15 företag i Offenbach) i oktober 2021 utmärkelsen "UFF – Familjevänligt företag". Den sjuhövdade juryn lovordade särskilt de flexibla arbetstiderna och möjligheten att arbeta hemifrån. Förutom de exemplariska och kreativa lösningarna för att förena familj och arbete på Falkens anläggning i Hessen bidrar även arbetet hemifrån till glädjande miljövinster. Slutligen är det tydligt att alla som inte måste pendla till sin arbetsplats varje dag sparar resurser, släpper ut mindre CO2 och minskar bullerutsläppen.

additionalArticle.child.keyvisual.image.alt

SUMITOMO tree planting initiative worldwide

  1. Fiscal 2020: 19,240 trees planted
  2. Only 15,000 trees were planted in Indonesia through the “Team ENASAVE Green Project”
  3. 2,400 trees through the „1 Pair for one Love“ proceeds from sales of rubber gloves for trees on the island of Boneo – in order to protect orangutan and other endangered species.
  4. Planted acorn trees and provided seedings: Fiscal 2020 4,070