EU däcketikett

EU däcketikett

EU:s däckmärkning blev inskriven i lag den 1:e November 2012. Regleringen säkerställer att alla däck som produceras i EU efter Juni 2012, och att alla däck som säljs i regionen efter November 2012, har en standardmärkning. Med den här regleringen ämnar den Europeiska Unionen att reducera bränslekonsumtion på lång sikt samtidigt som vägsäkerheten förbättras. Märkningsdokumentets tre kriterier: rullningsmotstånd, våtgrepp samt ljudutsläpp vid drive-by. Reducerat rullningsmotstånd innebär automatiska bränslebesparingar, och därmed mindre CO2-utsläpp. Den betygssätts i klasserna A (bästa resultat) till G, D utelämnas. I konkreta termer innebär det att en förbättring av en däckklass sparar 0,1 liter bränsle per 100 km. Våtgrepp rankas även från A till G, D och G utelämnas. Vid en hastighet på 80 km/h är skillnaden i bromsmotstånd i våt väderlek mellan en klass och nästa 3-6 meter. Drive-by-ljud mäts inte i klasser, utan i ljudvågssymboler, som står för decibelnivåer (dB). Ju fler ljudvågor på märkningen, desto mer högljutt är däcket. EU:s däckmärkning är designad för att ge kunderna mer transparens. Den utvärderar dock inte andra säkerhetsrelevanta egenskaper som vattenplaning eller prestanda på snö och is. För mer information rörande däckmärkets reglering, besök WWW.DASREIFENLABEL.DE