Våra FAQs angående den nya EU-märkningen av däck

Enligt vår uppfattning finns det tekniskt sett inget behov av att skilja mellan däck som är märkta enligt den gamla förordningen 2009/1222 och däck som är märkta enligt den nya EU-förordningen 2020/740. Vi kommer endast att ändra märkningen för däck under tillverkning vid tidpunkten för övergången. Däckens sammansättning kommer inte att förändras. Vi kommer att ha en intern databas som dokumenterar förändringen för att göra det möjligt för oss att definiera tillverkningsveckan för övergången till den nya EU-märkningen.


Vi arbetar på försäljardokumentation för att informera B2B-kunder och slutkunder. Du hittar broschyren i PDF-format på vår webbplats.


Falken Tyre Europe GmbH kommer att genomföra förändringen gradvis under 2021. Tidsfristen för tillverkare löper ut den 30:e november 2021. Efter november 2021 kan tillverkare endast marknadsföra däck med den nya märkningen. Distributörer kan fortsätta att sälja däck med den gamla märkningen även efter november 2021.


Var vänlig se EU-förordning 2020/740, artikel 6, för skyldigheter för däckdistributörer.


Vi föredrar att ni visar den nya märkningen så snart ändringen har gjorts i produktionen, men under övergångsperioden är det vår uppfattning att endera märkningen kan visas. Efter november 2021 får endast den nya märkningen visas för slutkunderna.


Så vitt vi förstår kan det gamla materialet användas fram till övergångsperioden för tillverkare löper ut i november 2021.


Var vänlig se EU-förordning 2020/740, artikel 6, för skyldigheter för däckdistributörer. I allmänhet måste märkningen vara synlig för alla kunder. Dessutom måste produktinformationsbladet vara tillgängligt i tryckt eller elektroniskt format.


Artikel 4 och 6 som fastställer skyldigheten att märka däck med den nya märkningen gäller från 1:a maj 2021.


Alla däcksklasser som tillverkas från 1:a maj 2021 (och därmed har ett tillverkningsdatum som är lika med eller senare än "1821" och rimligtvis släpps på marknaden efter detta datum) måste bära märkningen från förordning 2020/740.


Från 1:a maj 2021 kan både den gamla och den nya märkningen finnas på däck på försäljningsstället, beroende på datumet som dessa däck släpptes på marknaden.

Det finns inget krav på att märka om däck som har släppts på marknaden före 1:a maj 2021. Däck får finnas kvar i butiker eller lager under flera år framåt. Från 1:a december 2021 får INGA däck som regleras av förordningen släppas på marknaden med märkning enligt förordning (EU) 2009/1222, oberoende av tillverkningsdatum.


Ja. QR-koden länkar till märkningen och produktinformationsbladet som är lagrat i EPREL. De visas på skärmen för en QR-läsare (exempelvis en mobiltelefon). QR-koden är en maskinläsbar universell resurslokalisator (URL), som leder till det specifika lagringsstället i EPREL-systemet.

Sådana länkar innehåller den unika koden som förknippas med en specifik däcktyp, dvs. EPREL-produktidentifieraren. QR-koden ger åtkomst till den offentliga informationen i EPREL som består av märkningen och PIS.

Den offentliga informationen visas i webbläsaren. En PDF-version av märkning och PIS kan visas, laddas ner eller skrivas ut.

Likvärdiga modeller har olika unika produktnummer och QR-koder, men länkar till samma märkning och PIS-innehåll (på grund av själva definitionen av "likvärdiga").


EPREL kan automatiskt tillhandahålla en PIS från uppgifter som har angetts av leverantören och i alla officiella språk inom EU. För att uppfylla skyldigheten måste däckstypen vara registrerad i EPREL om en tryckt version inte tillhandahålls.


QR-koden tillhandahåller en direktlänk till den "offentliga" informationen som lagras i EPREL, dvs. till alla parametrar som ingår i märkningen och produktinformationsbladet.

Alternativt måste den URL som tydligt tillhör QR-koden tillhandahållas i situationer där en QR-läsare inte är tillgänglig.

Enligt artikel 32) i ramförordningen EU 2017/1369 ska leverantörer tillhandahålla produktinformationsbladet på begäran från återförsäljare inom 5 arbetsdagar. I princip är syftet med QR-koden att ge alla omedelbar tillgång till produktinformationsbladet online genom att läsa av QR-koden med ett lämpligt verktyg.

EPREL kommer inte att offentliggöra någon information före startdatumet för tillämpningen av den nya märkningen, dvs. tillhandahållande av enbart QR-koden tillåter inte tillgång till informationen före den 1:a maj 2021.

Mera allmänt ger QR-koden inte tillgång till någon offentligt tillgänglig information före startdatumet för placering på marknaden i enlighet med vad som anges i EPREL.


Ordet "åtföljs" används i förordningens 4:e artikel: "leverantörerna ska säkerställa att däcken åtföljs av en däcketikett (i form av en dekal eller tryckt däcksetikett) och ett produktinformationsblad. Ingen tydlig indikation ges angående produktinformationsbladets format. Artikel 3(8) definierar "produktinformationsbladet" som ett standarddokument som innehåller de uppgifter som anges i Bilaga III i tryckt eller elektronisk form. Om produktinformationsbladet kan erhållas i elektronisk form genom att läsa av QR-koden på etiketten (som är tryckt på ett fysiskt underlag), uppfyller detta skyldigheten att se till att däcken åtföljs av produktinformationsbladet. Om kunden dock inte kan nå PIS via EPREL-systemet med hjälp av QR-koden, måste PIS göras fysiskt tillgänglig."


Enligt vår uppfattning finns det tekniskt sett inget behov av att skilja mellan däck som är märkta enligt den gamla förordningen 2009/1222 och däck som är märkta enligt den nya EU-förordningen 2020/740. Vi kommer endast att ändra märkningen för däck under tillverkning vid tidpunkten för övergången. Däckens sammansättning kommer inte att förändras. Däcken kommer att ha samma artikelnummer såväl som samma EAN-nummer. FTE kommer inte att skilja mellan de olika märkningarna.


Det finns inget krav på att märka om däck som har släppts på marknaden före 1:a maj 2021. Däck får finnas kvar i butiker eller lager under flera år framåt. Däck som har levererats till distributörer och återförsäljare kan säljas utan restriktioner. Under 2021 kan det hända att Falken levererar däck från sitt lager som är märkta enligt den gamla förordningen 2009/1222, på grund av att dessa däck tillverkades före maj 2021. Det kan även förekomma fall där FTE levererar däck med både den gamla och den nya märkningen i samma parti av en däcktyp.


I maj 2021 kommer EU-parlamentet att anta en ny däckmärkningsförordning, (EU) 2020/740. Den nya förordningen ersätter den tidigare märkningsförordningen (EU) 2009/1222.


För den tekniska grunden för märkningsklassificeringen, se förordningen (EU) 2020/740 BILAGA I angående provning, klassificering och mätning av däckparametrar. Här kan du hitta däckprestandanivåerna som är relevanta för märkningsklassificeringen.


För den tekniska grunden för märkningsklassificeringen, se förordningen (EU) 2020/740 BILAGA I. Värdet som uppmätts för externt däck- och vägbanebuller (N, i dB (A)) ska anges i decibel. Den klassen i fråga om externt däck- och vägbanebuller ska fastställas och anges på däcketiketten med utgångspunkt i de gränsvärden (LV) som anges i del C i bilaga II till förordning (EU) nr. 661/2009.


Märkningen visar all obligatorisk klassificering i enlighet med den nya däckmärkningsförordningen (EU) 2020/740.