HÅLLBART FÖR BÄTTRE KÖRNING

Sumitomo Rubber Industries, Ltd. engagerar sig intensivt i frågan hur företaget vid däcktillverkningen kan bidra till att förbättra den globala miljön. Kärnteman är bränslebesparing, användning av förnybara råvaror och en sparsam resurshantering. Under dessa aspekter undersöks och optimeras ständigt alla komponenter och alla bearbetningssteg för FALKEN däck. En viktig del i detta är den omfattande forskningen kring biosyntetiska mekanismer ända ner till däckets nanostruktur. På så sätt blir det möjligt att tillverka en hållbar hightech-produkt av ekologiskt utvunnet naturgummi.