Mikroskopisk analysteknik

Exakta bilddata, vilka skapas tack vare mikroskopiska analystekniker för däckens molekylära strukturer, kan nu användas för att utveckla framtida materialblandningar. Detta gäller exempelvis nya blandningar som visar upp bättre bränsleeffektivitet och slitstyrka. Denna kunskap erbjuder en enorm potential för en optimerad och avsevärt snabbare implementering av samtliga utvecklingsprocesser. Med hjälp av denna analysteknik har det redan gått att tydligt observera både grova områden och fina områden med svavelföreningar i gummit. Detaljerna angående dessa strukturer var tidigare okända. Det antas att de strukturer som bildas av svavelföreningar, vilka ger gummit dess elasticitet, är nära kopplade till styrkan hos gummit och försämringen av gummiegenskaperna över tid.