Sensing Core

Sensing Core

Olika tryckförhållanden, belastnings- och vägvillkor hör till de variabler som jämte många andra orsakar däckslitage. Sensing Core-tekniken identifierar dessa parametrar och länkar dem både till information om däckslitage och aktuella vägförhållanden, såsom fukt eller halka: Under färd analyserar och tolkar en speciell digital filterteknik varvtalssignalerna och kombinerar sedan dessa med motordata och annan fordonsinformation. Med hjälp av summan av dessa beräkningar beräknas slitbanans skick och däckens grad av slitage bestäms. Tekniken informerar inte bara föraren om däckens grad av slitage, utan gör det också möjligt att hantera däckens skick centralt via molnet.