Tyre Internal Power Generation Technology

Som namnet antyder genererar Tyre Internal Power Generation Technology elektrisk energi från däckets rotation, vilken sedan skickas vidare till perifera däcksensorer. Den statiska elektriciteten som genereras när däcket roterar används för att ladda en strömkontrollkrets, vilken i sin tur aktiverar och förser en extern sensor med ström. De strukturer och de material som är involverade i genereringen av friktionsenergin har också optimerats för att avsevärt förbättra den effekt som genereras.

Verifieringstester som utförts av SRI har visat att systemet genererar mer än 800 µW kraft vid en däckhastighet på 50 km/h. Denna energimängd är tillräcklig för att aktivera en extern sensor – utan användning av ytterligare strömkällor – och därigenom säkerställa en kontinuerlig Bluetooth Low Energy-överföring. Tekniken har en enorm potential för framtida applikationer, till exempel användning i självkörande fordon, eftersom det hittills varit den begränsade batteritiden för sensorenheter som varit ett av de största hindren för implementeringen av vår däcksensorteknik. Tekniken är därför en viktig byggsten på vägen mot införandet av "Sensing Core Technology", en milstolpe för framtidens mobilitet.

Tekniken testas för närvarande för att användas i framtida produkter