SILENT CORE

SILENT CORE

I de allra flesta körsituationer är däckbullret högre än motorbullret eller det aerodynamiska bullret hos ett fordon. Anledningen är luftvibrationen inuti däcket: Det uppstår så kallad hålrumsresonans i däcket och därmed motsvarande bullernivå. För att minimera dessa vibrationer i däcket, har ingenjörer hos FALKEN utvecklat ett innovativt polyuretan-skumskikt som täcker däcket invändigt och kraftigt reducerar bullret, upp till 10 decibel utomhus. Den fjäderlätta skumgummiinsatsen har ingen som helst negativ påverkan på däckets prestanda och är slitstarkt nog att hålla hela däckets livscykel.